Het onderzoek naar Mindfulness bij ADHD heeft voldoende deelnemers! De inclusie is gesloten.

Mindfulness bij ADHD

Een onderzoek naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van mindfulnesstraining bij volwassenen met ADHD.

De training is gebaseerd op bestaande mindfulnesstrainingen, maar is meer toegankelijk gemaakt voor deze doelgroep.

Aandacht voor ADHD

Achtergrond

Tot voor kort was niet bekend dat ADHD kon blijven voortduren in de volwassenheid. Sinds enkele jaren wordt deze stoornis vastgesteld en behandeld bij volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg. De meest gebruikte behandeling voor ADHD is medicatie. Sommige mensen met ADHD hebben hier baat bij, maar niet bij iedereen hebben medicijnen het gewenste effect. Soms hebben mensen last van vervelende bijwerkingen of willen ze om een andere reden liever geen medicijnen gebruiken. Er lijkt dus behoefte te zijn aan alternatieve of aanvullende behandelingen voor volwassenen met ADHD.

Enkele kleinschalige onderzoeken naar mindfulness bij volwassenen met ADHD vonden veelbelovende resultaten, zoals een vermindering van ADHD-, angst- en depressieve klachten en betere prestaties op aandachtstaken.

Doel

We willen onderzoeken of mindfulness een goede aanvulling kan vormen op het bestaande behandelaanbod. We bekijken of deelname aan de mindfulnesstraining effect heeft op de kwaliteit van leven, ADHD-klachten en executieve functies. Ook onderzoeken we of de kosten van een mindfulnesstraining in verhouding staan tot de effecten

Hoe ziet deelname eruit?

Bij dit onderzoek zullen deelnemers via een loting toegewezen worden aan de mindfulnesstraining of de gebruikelijke behandeling. Deelnemers worden verzocht om voorafgaand aan de behandeling, na afloop, na 3 en 6 maanden vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal voorafgaand en na afloop van de behandeling een aanvullend interview met een psychiater plaatsvinden en worden er een aantal taken afgenomen. Deelnemers die in eerste instantie niet ingeloot worden voor de mindfulnesstraining, kunnen na 9 maanden alsnog deelnemen aan de training. In totaal zullen er ongeveer 120 mensen deelnemen aan het onderzoek.

Waar?

De trainingen worden gegeven bij het Radboudumc in Nijmegen, Dimence in Deventer en de Reinier van Arkel Groep in Den Bosch.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Lotte Janssen, psycholoog en junior onderzoeker. De senior onderzoeker die deze studie leidt is Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie. De hoofden van de zorgprogramma’s voor ADHD op het Radboudumc (Cees Kan), Reinier van Arkel Groep (Pieter-Jan Carpentier) en Dimence (Bram Sizoo) zijn eveneens betrokken bij dit project, evenals Sevket Hepark, psychiater.

Lotte Janssen

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lotte Janssen,

email: lotte.janssen@radboudumc.nl
of
telefoon : 024-3610405
of
met het secretariaat van het Radboud Universitair Centrum voor Mindfulness (024-3614608).

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

ZonMw