Promotie Lotte Janssen

Beschrijving ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis waaraan een substantieel aantal volwassenen lijdt. De stoornis wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van kernsymptomen dat [...]

12. Mindfulnessleraar

In een kledingwinkel komt mijn twaalfjarige dochter met een rode trui naar me toegelopen: “Deze wil ik hebben.” ‘Later becomes never’, staat er in grote letters op. Dat het huidige moment het [...]

11. Lichaamsbewustzijn

De geest – het denken – is bij de studenten die ik begeleid hoog ontwikkeld. Het zijn de bollebozen van onze maatschappij met studies als wiskunde, natuurkunde en informatica. Dat hoog [...]