Varamitra, boeddhistisch leraar en voormalig Hoofd Boeddhistische Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

“Mogen de wezens gelukkig zijn en veilig, laten ze allen geluk ervaren in hun hart”. Dit citaat komt uit de Metta Sutta, een van de leerredes van de historische Boeddha. In de voordracht van Varamitra wordt dieper ingegaan op de toepassing van boeddhistische ethiek in het leven van alle dag als bron voor geluk.

Hierbij zal de oefening van “Verstandige Aandacht” zoals omschreven in de Sabbasava Sutta aan de orde komen. In deze Sutta adviseert de Boeddha ons een onderscheid te leren maken tussen wat heilzaam en onheilzaam is in daad, woord en gedachten. Door middel van deze oefening ontstaat er geleidelijk aan een juist moreel bewustzijn, dat een positieve invloed gaat hebben op woord en daad in ons dagelijks leven. Niet alleen voor ons zelf maar ook voor de ander. Tot slot wordt besproken hoe “Verstandige Aandacht” zich verhoudt tot de oefening van “Niet Oordelen” in de MBSR training.