Kosten

Regulier: € 145,-.
(ex)-opleidelingen Radboudumc CvM: € 135,-.
Leden VMBN/VVM/MOMENT: € 135,-.
PhD’s/(sr.)onderzoekers: € 100,-.

Bij annulering vóór 13 september 2019 wordt het inschrijfgeld minus administratie  (€ 55,-) gerestitueerd. Bij annulering na 13 september 2019 vindt geen restitutie plaats.

U kunt uw inschrijving ongedaan maken door een mail te sturen aan mindfulness@radboudumc.nl. Vermeld hierin uw voor- en achternaam en evt. de reden van annulering.

Recent Posts