Onderzoek

Deelnemers wordt gevraagd om vooraf en na afloop van de training een vragenlijst in te vullen om de effectiviteit van de training te evalueren.

Recent Posts