Structuur

De vervolgopleiding bestaat uit 20 opleidingsdagen van 09.45 – 16.45 uur. De totale duur is 1 jaar. Om de persoonlijke aandacht te garanderen wordt de groep altijd begeleid door twee docenten, van wie één vaste hoofddocent die de kwaliteit en het leerklimaat bewaakt en vaste contactpersoon is voor de deelnemers.

In deze vervolgopleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Verdieping van MBSR/MBCT-training middels oefenen met de inquiry en verdieping van de kennis over de curricula van de MBSR/MBCT.
  • Boeddhistische en cognitieve psychologie. Combineren van kennis van Westerse en Oosterse modellen; de achtergrondgebieden van mindfulness worden uitgebreid toegelicht.
  • Mindfulness en Compassie.
  • Wetenschappeijk onderzoek en toepassingsgebieden zoals depressie en angst, kanker, kinderen, ouders en onderwijs, en mindfulness & neuroscience.
  • Mindful Communiceren / Insight Dialogue.
  • Stage waarin je zelf een volledige training begeleidt. Intervisie en supervisie bij het verdiepen van je trainerscompetenties op diverse dimensies zoals groepsdynamiek, belichaming van mindfulness, geven van de oefeningen, verdieping van inquiry en het creëren van een leerklimaat voor deelnemers.
  • Mindful Leadership.

Gedurende de opleiding wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij de ideeën en mogelijkheden hoe je mindfulness in jouw beroepspraktijk wil gaan toepassen. Voor enkele deelnemers die in de toekomst MBCT gaan geven kan de mogelijkheid zijn tot het lopen van stage binnen het Centrum voor Mindfulness van het Radboudumc.

Recent Posts