Landelijk mindfulness symposium 2019

Op vrijdag 4 oktober 2019 organiseert het Radboudumc Centrum voor Mindfulness het Landelijk Mindfulness Symposium.

Dit jaar staat het thema “Ethiek” centraal voor het ochtendprogramma. Een thema dat misschien associaties oproept met een wat stoffig verleden, maar het wint in de huidige samenleving snel aan relevantie. Hoe ga je op een verantwoorde manier om met sociale media? Met je werknemers? Met de rijkdom aan medische data die beschikbaar komen over patiënten?

Kan mindfulness ons helpen om een beter antwoord op deze vragen te vinden? Want ook het woord mindfulness kan al dan niet terecht geassocieerd worden met het op een kussentje zitten en je verdiepen in je eigen gevoelens, gedachten en behoeften. Komt de vraag of wij vanuit de juiste intentie handelen wel voldoende aan bod in de mindfulness trainingen zoals we die geven?

Ook als beroepsgroep hebben we ons vragen in deze richting te stellen. Hoe staat het met onze beroepscode? Zijn we het eens over hoe we ons als mindfulness trainers zouden moeten gedragen? Hebben we onze beroepsverenigingen zo ingericht dat we open staan voor klachten, kritiek en feedback? Hoe gaan we hier als mindfulness trainer en beroepsvereniging mee om?

Drie sprekers zullen dit thema vanuit hun eigen optiek en werkveld belichten:

Dr. Marcel Becker, universitair hoofddocent Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit zal het thema belichten vanuit het Westers filosofisch perspectief.

 

Varamitra, boeddhist, voormalig Hoofd Boeddhistische Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, initiator van de

Postacademische opleiding Boeddhistische Geestelijke Verzorging aan de VU Amsterdam. Mede-oprichter van  Boeddhistisch Centrum Haaglanden.

 

 

Drs. Marion Uitslag, voorzitter klachtencommissie VMBN  en mediator bij de rechtbanken van Utrecht en Zwolle zal de ochtend afsluiten met een meer praktische insteek vanuit de beroepsvereniging.

Meer informatie over het Landelijk Mindfulness Symposium 2019.