Mindfulness: magisch, medisch, modieus of mythisch? Een interview met Anne Speckens

Bron: Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, jaargang 24, nummer 3, december 2020

Er is een algemene tendens gaande die het belang van welbevinden, ook binnen de geneeskunde onderstreept. Internist en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Yvo Smulders betoogde in zijn editorial ‘De
keiharde realiteit van wellness’ (2018)1 met referte aan de uitkomst van een systematische review en meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken2 dat muziek een heilzaam effect heeft op de gezondheid, want het
werkt bloeddrukverlagend. Dat is wetenschappelijk aangetoond. De soort van de muziek maakt verschil. Muziek van Mozart werkt het meest bloeddrukverlagend, dat heet het ‘Mozart-effect’. Van dit effect wordt gebruik gemaakt door tijdens narcose muziek aan te bieden. Meer omgevingsfactoren dan alleen geluid hebben invloed op het subjectieve welbevinden van patiënten. Daar wordt bij de inrichting van ziekenhuizen rekening mee gehouden in de vorm van wat heet een ‘healing environment’. De uitkomst van de meta-analyse van Rosalie Kühlmann was dat onomstotelijk vaststond dat muziek invloed heeft op de hersenen, angst, stress
en pijn. Smulders herinnerde zich een gesprek hierover met een bestuurslid van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij -die dit als wellness beschouwde niet als medisch wetenschappelijk- en die vond dat geen publiek geld besteed moest worden aan onderzoek naar context en omgevingsfactoren.
Smulders vond dat een wereldvreemd standpunt, want zelfs al zouden omgevingseffecten placebo zijn, dan was het volgens hem nog steeds interessant om te onderzoeken welke meest of minder effectief zijn.
Zowel de optimalisatie van placebo- als de beperking van nocebo-effecten waren prima in gerandomiseerd onderzoek te toetsen. Hij besloot met de constatering
dat hij wellicht meer kwakzalver was dan hij dacht.
Hoe is de actuele wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot mindfulness, één van de interventies die tot doel heeft het welbevinden van
mensen te vergroten? De GAVscoop-redactie ging op zoek naar een deskundige op dit gebied en vond mevrouw Anne Speckens.

Lees het volledige artikel (pdf)


Recent Posts