Resultaten kwalitatief onderzoek Balans-studie

In 2018 zijn wij gestart met een onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij de bipolaire stoornis. Als onderdeel van dit grootschalige onderzoek is een gedeelte van de deelnemers benaderd om hen te vragen naar hun ervaringen omtrent de mindfulnesstraining. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten.

In totaal hebben wij 16 deelnemers na de mindfulnesstraining geïnterviewd. Uit hun ervaringen komt naar voren dat de mindfulnesstraining behulpzaam was op drie verschillende domeinen. Deelnemers beschreven dat zij zich meer bewust werden van hun gedachten, hun emoties en lichamelijke signalen. Door deze bewustwording kregen zij meer inzicht in hun patronen. Hierdoor werd het gemakkelijker om bepaalde veranderingen in het gedrag aan te brengen, zoals betere zelfzorg, eerder hulp van anderen inschakelen en het bewuster reageren op emoties. Daarnaast kwamen verscheidene positieve gevolgen van de mindfulnesstraining naar voren, zoals een afname in negatieve gedachten en emoties, betere concentratie, beter in contact staan met eigen emoties, beter kunnen ontspannen, beter slapen, en meer begrip voor anderen.

Lees het volledige artikel The Process of Change of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for People with Bipolar Disorder: a Qualitative Study – Imke Hanssen, Nicole van der Horst, Marc Lochmann van Bennekom, Eline Regeer & Anne Speckens

Daarnaast bleken er verschillende factoren te zijn die bijdroegen het wel of niet volgen van de mindfulnesstraining. Een aantal bevorderende factoren die naar voren kwamen zijn: de aanwezigheid van de naastendag, de groepssetting, goed bereikbare locatie met een rustige ruimte, en een trainer met een niet-veroordelende houding. Verder werd een licht (hypo)manische stemming, door toename van energie en focus, ook genoemd als bevorderende factor bij het mediteren. Een aantal belemmerende factoren die werden genoemd zijn: locatie in het ziekenhuis – vanwege herinneringen aan eerdere opnames, niet voldoende tijd om te oefenen door werk of andere omstandigheden, of onbegrip bij familie/vrienden. Verder werd een depressieve stemming genoemd als belemmerende factor, vanwege de verlaagde energie en focus om te oefenen.

Lees het volledige artikel The feasibility of mindfulness-based cognitive therapy for people with bipolar disorder: a qualitative study – Imke Hanssen, Nicole van der Horst, Marieke Boele, Marc Lochmann van Bennekom, Eline Regeer & Anne Speckens

Deze resultaten geven inzicht in de beleving van deelnemers aan een mindfulnesstraining, wat ons kan helpen de training verder te verbeteren en ontwikkelen. Dit jaar ronden wij het Balans-onderzoek af. De resultaten van het gehele onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij de bipolaire stoornis hopen wij in de loop van dit jaar bekend te maken.

Recent Posts