Dr. Marcel Becker, UHD Praktische Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen

Wanneer mensen gevraagd wordt waarom ze aan mindfulness doen, voeren ze hun eigen welbevinden als voornaamste reden aan. Maar leidt deze gerichtheid op eigen welzijn er ook toe iemand beter omgaat met zijn medemens? Dit is geen nieuwe vraag. In veel spirituele tradities is nagedacht over de relatie tussen geestelijk welzijn en ethisch goed handelen. Hoe staat mindfulness in dit spanningveld?