Mira onderzoekt de evidentie en de mogelijke werkingsmechanismen van MBCT voor chronische, therapie-resistente depressie. Als de standaardbehandelingen (medicatie en cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie) niet werken zijn er relatief weinig behandelmogelijkheden voor depressieve patiënten. Mira onderzoek of MBCT voor deze doelgroep een bijdrage kan leveren. Daarnaast is ze geïnteresseerd hoe MBCT werkt, dus welke (cognitieve) processen veranderen. Haar expertise is gecontroleerd-gerandomiseerd onderzoek in de praktijk en experimenteel onderzoek naar informatie verwerking bij depressieve patiënten.