Mindfulness bij kanker

De diagnose kanker heeft vaak grote impact en gaat gepaard met veel emoties. Het ervaren van stress is daarbij onvermijdelijk. De training is gericht op het zo goed mogelijk om leren gaan met de gevolgen van de ziekte kanker. Bijvoorbeeld hoe om te gaan malende gedachten, gevoelens van verdriet, angst en hoe om te gaan met mogelijke lichamelijke klachten als pijn, vermoeidheid. Hoe zorgt u goed voor uzelf?

radboucumc-centrum-voor-mindfulness_centrum

Inhoud training

Inhoud

Dezez training is een blended training, die in kader van het Buddy project wordt aangeboden. Blended houdt in dat de training bestaat uit drie face-to-face groepsbijeenkomsten (sessie 1, 5 en 8) en u de overige sessies via een online programma volgt.

Naast technieken uit de cognitieve gedragstherapie oefent u met verschillende aandachtsoefeningen. Tevens is er aandacht voor uitleg over lichamelijke klachten, stress, angst en somberheid. Ook is er aandacht voor communicatie en communicatiepatronen. U wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen. Bovendien is het belangrijk dat u thuis dagelijks drie kwartier besteedt aan de oefeningen.

Wat u leert

Mindfulness bij kanker is een training in aandacht. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we meestal de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens. Dit heeft helaas vaak een tegenovergesteld effect. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met de klachten om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij mensen met kanker deelname aan een mindfulnesstraining leidt tot vermindering van ervaren stress (angst en somberheid) en verbetering in kwaliteit van leven en welzijn.

Doelgroep

Mensen die kanker hebben (gehad). Je kunt deelnemen aan deze training vanaf 18 jaar.

Data

Augustus 2020 (blended)
Face-to-face bijeenkomsten: woensdag 26 augustus (sessie 1), 23 september (sessie 5), 14 oktober (sessie 8) van 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Rinie van den Boogaart

Kosten

Het intakegesprek wordt vergoed binnen het basispakket met uitzondering van het eigen risico. Aan de training zijn voor u geen kosten verbonden.
Let op: Indien u niet op een afspraak bij het Radboudumc. verschijnt of niet op tijd afzegt (minimaal 24 uur van te voren) wordt hiervoor een rekening gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en u krijgt het geld niet terug van uw zorgverzekering. Meer informatie over kosten van zorg kunt u vinden op de website van het Radboudumc.

Aanmeldprocedure

Voor deelname heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc. Na aanmelding ontvangt u per post informatie en vragenlijsten. Na retour ontvangst van de vragenlijsten én de verwijsbrief wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (van ca. 2 uur, incl. 30 min supervisie van een psychiater).

Plaatsing in de trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Onderzoek

Deze training is een blended pilot training die wordt gegeven in het kader van het Buddy project. Uit onderzoek is gebleken dat de online variant van deze training even effectief of juist effectiever is dan de de training in groepsverband. Uit ervaring is gebleken dat het voor deelnemers prettig is om de training vanuit huis in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen volgen, wat ervoor zorgt dat er minder afwezigheid of uitval is.

Het buddy project richt zich eerst op het ontwikkelen van twee varianten van MBCT (blended en unguided online). Vervolgens worden de klinische en kosteneffectiviteit van twee varianten van MBCT (blended en unguided online) met de gebruikelijke zorg vergeleken. Daarnaast worden de onderliggende werkingsmechanismen van de MBCT onderzocht.

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de onderzoekspagina van het Buddy project.

Ervaringen deelnemers

  • ‘De kracht van lotgenotencontact is dat vaak een half woord genoeg is. Er is begrip zonder veroordeling. Ik vond het soms confronterend, maar ook heel bijzonder om te ervaren dat ieder zijn eigen kracht behoudt. Zeker niet beangstigend’

    Vrouw, 50 jaar, borstkanker
  • ‘Het heeft geholpen om op een gegeven ogenblik er toch meer met mijn vrouw er over te praten. Ook makkelijker met mijn kinderen over te praten (…) Dat is heel plezierig. Ik toon mijn gevoel naar mijn vrouw en mijn vrouw naar mij.

    Man, 73 jaar, longkanker