Mindfulness bij Parkinson

De ziekte Parkinson heeft invloed op alle aspecten van uw leven. Lichamelijk, emotioneel en ook mentaal treden er veranderingen op. Misschien heeft u minder controle over uw bewegingen, waardoor u zich onzeker gaat voelen. U ervaart innerlijke onrust. Of u merkt dat het lastiger wordt om snel beslissingen te nemen. Deze veranderingen kunnen leiden tot irritatie, verdriet,  sombere gedachten of gepieker over hoe het verder zal gaan. Dit alles heeft ook weer invloed op uw relaties en uw sociale leven. Mindfulness is behulpzaam bij het omgaan u met een chronische ziekte als Parkinson.

edit_dsc_0077

Inhoud training

Inhoud

De training is in groepsverband en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van  2 ½  uur en één hele dag van 10.00 – 16.00 uur. Naast technieken uit de cognitieve gedragstherapie oefent u met verschillende aandachtsoefeningen. Tevens is er aandacht voor uitleg over lichamelijke klachten, stress, angst en somberheid. Ook is er aandacht voor communicatie en communicatiepatronen.
U wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen. Om profijt te hebben van de training is het raadzaam dat u elke dag thuis 30 – 45 minuten oefeningen doet.

Wat u leert

U hebt Parkinson, maar dat wil nog niet zeggen dat het (altijd) slecht met u gaat. De houding die u aanneemt is van grote invloed op hoe u, uw leven ervaart. Bij lichamelijk ongemak of onplezierige gedachten of gevoelens hebben we meestal de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Er is verzet en dat maakt het er meestal niet beter op. Een meer accepterende houding geeft ruimte om te kijken naar wat u nog wél kunt.
De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, meer accepterende manier om te gaan met de gevolgen van de ziekte Parkinson.

Doelgroep

U kunt meedoen als u de ziekte van Parkinson heeft, en last heeft stressgerelateerde klachten. Dat kunnen psychische klachten zijn (angst, depressie), of motorische klachten (tremor, bevriezen) die duidelijk verergeren onder stress.

Kosten

Het intakegesprek wordt vergoed binnen het basispakket met uitzondering van uw eigen risico. Aan de training zijn voor u geen kosten verbonden.

Aanmeldprocedure

U kunt zich naar deze training laten verwijzen dor uw behandelend neuroloog van het Radboudumc. Er volgt een intakegesprek (duur circa 2 uur, inclusief 30 minuten supervisie van een psychiater). Tijdens dit intakegesprek zal samen met u worden besproken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Onderzoek

Omdat Mindfulness een nieuwe behandelmethode is voor mensen met Parkinson, willen we ook graag onderzoeken of het effectief is. Vandaar dat we u vragen om zowel voorafgaand aan, als na de training een aantal vragenlijsten in te vullen. Bovendien zullen we de ernst van uw Parkinson symptomen voorafgaan aan en na de training in kaart brengen.