Mindfulness voor promovendi

Promoveren vergt veel van u. Een promotieteam dat hoge eisen aan u stelt, dataverzameling die maar niet op gang komt, alle cursussen, lezingen en congressen die moeten worden bijgewoond en vergeet de publicatiedruk niet. Promovendi ervaren een hoge werkdruk en voelen zich vaak gestresst.
Mindfulness is de bereidheid en het vermogen om op een vergelijkbare manier aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn, met vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en onderscheidingsvermogen. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Tijdens de training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, gevoelens en emoties. Hierdoor kunt u effectiever omgaan met stressvolle situaties.

radboucumc-centrum-voor-mindfulness_opleiding

Inhoud training

Inhoud

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten en een stiltedag. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 8 personen. In de bijeenkomsten oefent u met verschillende meditatietechnieken zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en yoga. Er is gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen. Een wezenlijk onderdeel van de training is huiswerk. De meditatie- en yogaoefeningen kunt u thuis voortzetten met behulp van audiobestanden. In een werkboek staan verschillende oefeningen beschreven voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven. Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt 45 minuten tot een uur per dag.

Wat u leert

Tijdens de training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens en emoties. Hierdoor kunt u effectiever omgaan met stressvolle situaties.

Doelgroep

Promovendi van het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

Kosten

De training wordt aangeboden door het Radboud promovendi onderwijs. Hierdoor zijn er voor promovendi van de Radboud Universiteit en het Radboudumc geen kosten aan de training verbonden.

Trainer
Aanmeldprocedure

De training wordt aangeboden door het Radboud promovendi onderwijs. U kunt zich aanmelden via deze link.

Onderzoek

Deelnemers wordt gevraagd om vooraf en na afloop van de training een vragenlijst in te vullen om de effectiviteit van de training te evalueren.