Aanleiding

Antidepressiva worden voorgeschreven bij een matige of ernstige depressie, bij angst- en paniekklachten of burn out. Wanneer patiënten zich beter voelen is het meestal niet noodzakelijk de medicatie lang te blijven gebruiken. De Richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG)  adviseren om 6 maanden na herstel van een eerste depressie de antidepressiva af te bouwen. Na meerdere depressies wordt geadviseerd na 1-2 jaar geleidelijk te stoppen en na een angststoornis na 6-12 maanden. Echter stoppen met de antidepressieve medicatie wordt door een deel van de patiënten als lastig ervaren en er is nog weinig kennis over begeleiding hierbij beschikbaar.

Doel

Inzicht verkrijgen hoe patiënten in de huisartsenpraktijk die hun antidepressiva zouden kunnen stoppen goed kunnen worden geholpen bij het afbouwen van de medicatie.

Doelgroep

Volwassen patiënten in de huisartsenpraktijk die langer dan 9 maanden antidepressiva gebruiken.

Methode

Het onderzoeksteam vraagt aan huisartsen om hun patiënten hiervoor uit te nodigen. Patiënten krijgen een uitnodigingsbrief en kunnen hun belangstelling doorgeven aan het onderzoeksteam. Zowel patiënten als huisartsen als de praktijkondersteuners (POH-GGZ) krijgen documentatie en ondersteuning aangeboden in het begeleiden van het afbouwtraject.

Periode

Het onderzoek is in 2017 gestart en deelname is ook in 2018 nog mogelijk.

Organisatie/onderzoekers

Psycholoog, promovenda en coördinator van het onderzoek is Carolien Wentink.

Aanmelden/ meer informatie

Huisartsen, patiënten en belangstellenden kunnen contact opnemen met Carolien Wentink per mail via Carolien.Wentink@radboudumc.nl of telefonisch via 024 – 361 04 05