Aanleiding

De bipolaire stoornis wordt gekarakteriseerd door een ernstig en chronisch beloop, waarbij patiënten last hebben van terugkerende depressieve, (hypo)manische en/of gemengde episoden, vaak gepaard met psychotische kenmerken. Op dit moment is medicatie de meest voorkomende behandeling bij de bipolaire stoornis, maar dit blijkt onvoldoende aangezien meer dan 60% van de patiënten last blijft houden van terugkerende episoden. Daarnaast blijkt dat veel patiënten liever geen medicatie slikken, mede doordat er vervelende bijwerkingen kunnen optreden. Daarom lijkt er een behoefte te zijn aan aanvullende, psychologische behandelingen. Een aantal studies tonen veelbelovende resultaten van MBCT bij de bipolaire stoornis, waaronder verbeteringen van depressieve en angstklachten en een verbetering in het algeheel functioneren.

Doel

Is MBCT een goede aanvulling op het bestaande behandelaanbod? Hierbij zullen we onder andere kijken naar de stemmingsklachten, angstklachten, terugval en kwaliteit van leven, Ook onderzoeken we de kosteneffectiviteit.

Doelgroep

Volwassenen met een bipolaire stoornis (type I of II).

Methode

Deelnemers zullen op basis van een loting toegewezen worden aan één van twee groepen; de gebruikelijke behandeling of de MBCT (waarbij de gebruikte behandeling blijft doorlopen). Op verschillende tijdstippen (start onderzoek en na 3, 6, 9, 12 en 15 maanden) zullen deelnemers verzocht worden een aantal vragenlijsten in te vullen en zullen korte interviews plaatsvinden. Deelnemers geloot in de gebruikelijke behandeling worden na afloop van de studie alsnog uitgenodigd voor deelname aan MBCT. In totaal zullen ongeveer 160 mensen deelnemen aan het onderzoek. De werving van het onderzoek is geslogen.

Periode

Het onderzoek zal van december 2017 tot december 2021 uitgevoerd worden. De mindfulness trainingen zullen in het najaar van 2018 op verschillende locaties van start gaan.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Imke Hanssen (psycholoog en junior onderzoeker), Marloes Huijbers (psycholoog en post-doc onderzoeker) en Anne Speckens (hoogleraar psychiatrie). Daarnaast zijn verschillende externe instellingen bij het onderzoek betrokken, waaronder Altrecht, Dimence, ProPersona en de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Imke Hanssen:
E: Imke.Hanssen@radboudumc.nl
T: 024 – 361 46 08

W: www.balans-onderzoek.nl

MBSR