Samenvatting

In het BeMind project onderzoeken we de effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) voor mensen met kanker. We wilden onder andere weten of MBCT ook online aangeboden kan worden. De onderzochte online MBCT was qua inhoud identiek aan de groeps-MBCT, alleen vond er individueel geschreven contact plaats met een trainer via een online programma. De belangrijkste onderzoeksvraag was: zijn zowel groeps- als online MBCT effectiever dan gebruikelijke zorg in het verminderen van psychische klachten? Het vervolgproject, BeMind 2.0, richt zich op de vraag of de vermindering van psychische klachten blijvend is op lange termijn en hoe beide varianten werken.

Resultaat

Deelnemers die MBCT hebben gehad hebben direct na de training minder psychische klachten dan deelnemers die gebruikelijke zorg hebben gehad. Welke MBCT variant maakte voor het effect niet uit. Daarnaast vielen deelnemers in de online MBCT wel sneller voortijdig uit. Uit gesprekken met deelnemers van de online MBCT komt duidelijk naar voren dat persoonlijke voorkeur erg bepalend is voor de behandelvorm. De individuele aanpak is voor sommigen prettig. Anderen missen de steun van mede-deelnemers. Sommigen vonden de interpersoonlijke afstand prettig, anderen missen de directe interactie met de trainer.

Aanleiding

Ongeveer één derde van de mensen die kanker krijgen, heeft last van aanzienlijke psychische klachten. Uit eerder onderzoek weten we dat MBCT psychische klachten bij kanker kan verminderen, wat het interessant maakte dit verder te onderzoeken. We weten ook dat het voor veel mensen met kanker lastig is om acht keer op locatie te komen om de MBCT te volgen, vanwege onder andere de ziektelast, behandelafspraken, verminderde mobiliteit en vermoeidheid. Daarom wilden wij weten of MBCT ook effectief kan zijn als mensen het thuis op hun eigen tempo in hun eigen omgeving kunnen doen.

Doel

Dit onderzoek vergelijkt de klinische- en kosteneffectiviteit van beide MBCT varianten met gebruikelijke zorg, zowel direct na de training als 3 en 9 maanden erna.

Doelgroep

Mensen met kanker, ongeacht prognose of behandelfase, die bij aanmelding last hadden van (tenminste) milde psychische klachten. Mensen met ernstige acute psychiatrische aandoeningen (bijv. suïcidaliteit) bij aanmelding, werden uitgesloten.

Methode

Deelnemers werden geloot naar één van de drie groepen: groeps-MBCT, online MBCT, of gebruikelijke zorg. Na drie maanden gebruikelijke zorg werd alsnog of groeps- of online MBCT aangeboden. Voor, tijdens, direct na en drie en negen maanden na de MBCT werden deelnemers geïnterviewd over hun psychische klachten en hun zorggebruik. Daarnaast vulden deelnemers diverse vragenlijsten in over psychische klachten, piekeren, angst voor de terugkeer van kanker, positief mentaal welzijn, mindfulness-vaardigheden, kwaliteit van leven.

Organisatie/onderzoekers

Félix Compen en Else Bisseling zijn de hoofdonderzoekers van het BeMind project. Beiden zijn inmiddels gepromoveerd. Op deze pagina kun je het proefschrift van Else Bisseling vinden.

Félix Compen heeft een eigen onderzoekspagina waar je zijn proefschrift kunt vinden.

Linda Cillessen zal verder gaan met BeMind 2.0, waarbij zij de vervolgresultaten van BeMind in kaart gaat brengen.

Publicaties

Face-to-Face and Internet-Based Mindfulness-Based Cognitive Therapy Compared With Treatment as Usual in Reducing Psychological Distress in Patients With Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial

Consolidation and prediction of long-term treatment effect of group and online mindfulness-based cognitive therapy for distressed cancer patients

Study protocol of a multicenter randomized controlled trial comparing the effectiveness of group and individual internet-based Mindfulness-Based Cognitive Therapy with treatment as usual in reducing psychological distress in cancer patients: the BeMind study. Bmc Psychology (2015): 13;3:27

Therapeutic alliance – not therapist competence or group cohesion – contributes to reduction of psychological distress in group-based Mindfulness-Based Cognitive Therapy for cancer patients. Clinical Psychology & Psychotherapy (2019): 26(3):309-318 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30650245/

Development and Association of Therapeutic Alliance With Outcome of Internet-Based Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Distressed Cancer Patients: Secondary Analysis of a Multicenter Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research (2019): 21(9), e14065 

Mindfulness-Based Stress Reduction for breast cancer patients: A mixed method study on what patients experience as a suitable stage to participate. Supportive Care in Cancer (2017): 25(10):3067-3074 

Promotie Else Bisseling

Op donderdag 21 november verdedigde Else Bisseling haar proefschift getiteld Mindfulness-Based Cognitive Therapy for distressed cancer patients: clinical relevance and therapeutic alliance.

 

Dit proefschrift richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van online mindfulness-based cognitieve therapie (eMBCT) en groeps-MBCT (MBCT) bij het verminderen van psychische problemen (distress), zoals angst- en stemmingsklachten, bij kankerpatiënten. Eveneens werd de relatie tussen behandeluitkomst en therapeutcompetentie, de therapeutische alliantie (werkrelatie tussen patiënt en therapeut), groepscohesie, en de timing van de interventie bestudeerd. Resultaten van onze multicenter RCT toonden aan dat patiënten na zowel eMBCT als MBCT een grotere vermindering van distress meldden dan patiënten na de TAU (Treatment As Usual = gebruikelijke zorg). De sterkte van de therapeutische alliantie droeg hieraan bij. Deze nam in de loop van de tijd in beide behandelvormen toe. De relatie met vermindering van distress verschilde tussen behandelingen: een zwakkere vroege therapeutische alliantie voorspelde grotere mate van distress na behandeling bij MBCT maar niet bij eMBCT. Uit kwalitatieve gegevens bleek dat deelnemers het belangrijk vinden vroeg in het medische traject te worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot deelname aan een op mindfulness gebaseerde interventie.

MBSR