Samenvatting

Bij sommige patiënten blijven depressieve klachten bestaan ondanks dat de patiënt al langer in therapie is. MBCT werd oorspronkelijk ontwikkeld om terugval in een depressie te voorkomen. In de laatste jaren bleek dat MBCT ook acute depressieve klachten kan verminderen. In het DeMeTer onderzoek hebben we onderzocht of MBCT effectief is voor mensen met patiënten chronische, therapieresistente depressie.

Resultaat

Ten eerste viel op dat het voor sommige patiënten moeilijk was de MBCT af te ronden. Ongeveer 25% zijn na enkele sessies gestopt. Voor de andere 75% van de patiënten- die dus wel in staat waren de MBCT af te ronden- was de behandeling effectief. Zij ervoeren minder depressieve klachten en een hogere kwaliteit van leven na afloop van de MBCT vergeleken met de controlegroep. Dit vonden we op basis van vragenlijsten en een psychiatrisch interview. Bijzonder goed leek MBCT te werken voor deelnemers die erg veel rumineren.

Aanleiding

Er zijn relatief weinig behandelopties voor patiënten met chronische depressieve klachten, die al de gebruikelijke behandeling (gesprektherapie en medicatie) geprobeerd hebben. Wij vroegen ons af of MBCT ook behulpzaam zou zijn voor mensen met chronische, therapieresistente depressieve klachten.

Doel

Wij hebben onderzocht of MBCT een bijdrage kan leveren in de behandeling van mensen met chronische, therapieresistente depressieve klachten. Daarnaast wilden we beter begrijpen hoe MBCT werkt en hebben we een aantal werkingsmechanismen onderzocht.

Doelgroep

Mensen met chronische en therapieresistente depressieve klachten. Deelnemers moesten minimaal 12 maanden depressief zijn ondanks een eerdere behandeling met minimaal 10 sessies psychologische behandeling en antidepressiva.

Methode

Deelnemers werden ingedeeld in twee groepen: groep één volgde een MBCT cursus naast de gewone behandeling, groep twee volgde alleen de gewone behandeling. In beide groepen werden voor en na de MBCT of gewone behandeling vragenlijsten, computertaken en interviews afgenomen. Na afloop van de tweede meting mocht ook groep twee een MBCT cursus volgen. Drie en zes maanden na afloop van de MBCT hebben we gekeken hoe het gaat met de deelnemers en opnieuw vragenlijsten en interviews afgenomen.

Periode

Het onderzoek is gestart in 2012. De dataverzameling was voltooid in 2016. Het hoofdartikel werd in 2018 gepubliceerd.

Organisatie/onderzoekers

Het DeMeTer onderzoek was een samenwerking tussen Pro Persona, het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mira Cladder-Micus onder supervisie van prof. Jan Spijker, prof. Anne Speckens, prof. Eni Becker en dr. Janna Vrijsen.

Onderzoeker

Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences (CHIME) vragenlijsten

Onderzoeker Mira Cladder-Micus heeft samen met collega’s de CHIME vragenlijst van het Duits vertaald naar het Nederlands. Hieronder volgen de volledige en verkorte (SF) versies inclusief scoring:

Lees er meer over in het artikel Validation of the Dutch Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences (CHIME) and Development of a Short Form (CHIME-SF).