Samenvatting

Bij sommige patiënten blijven depressieve klachten bestaan ondanks dat de patiënt al langer in therapie is. MBCT werd oorspronkelijk ontwikkeld om terugval in een depressie te voorkomen. In de laatste jaren bleek dat MBCT ook acute depressieve klachten kan verminderen.

Aanleiding

Wij vroegen ons af of MBCT ook behulpzaam zou zijn voor mensen met chronische, therapieresistente depressieve klachten.

Doel

Wij hebben onderzocht of MBCT een bijdrage kan leveren in de behandeling van mensen met chronische, therapieresistente depressieve klachten. Daarnaast wilden we beter begrijpen hoe MBCT werkt en hebben we een aantal werkingsmechanismen onderzocht.

Doelgroep

Mensen met chronische en therapieresistente depressieve klachten. Deelnemers moesten minimaal 12 maanden depressief zijn ondanks een eerdere behandeling met minimaal 10 sessies psychologische behandeling en antidepressiva.

Methode

Deelnemers werden ingedeeld in twee groepen: groep één volgde een MBCT cursus naast de gewone behandeling, groep twee volgde alleen de gewone behandeling. In beide groepen werden voor en na de MBCT of gewone behandeling vragenlijsten, computertaken en interviews afgenomen. Na afloop van de tweede meting mocht ook groep twee een MBCT cursus volgen. Drie en zes maanden na afloop van de MBCT hebben we gekeken hoe het gaat met de deelnemers en opnieuw vragenlijsten en interviews afgenomen.

Periode

De dataverzameling was voltooid in november 2016. Momenteel worden de resultaten geanalyseerd.

Organisatie/onderzoekers

Het DeMeTer onderzoek was een samenwerking tussen Pro Persona, het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mira Cladder-Micus onder supervisie van prof. Jan Spijker, prof. Anne Speckens, prof. Eni Becker en dr. Janna Vrijsen.

Onderzoeker