Samenvatting

Tijdens hun coschappen krijgen de meeste geneeskundestudenten voor het eerst te maken met alle verantwoordelijkheden van hun toekomstig beroep. Inge van Dijk onderzocht door middel van een gerandomiseerde trial of een mindfulnesstraining de geestelijke gezondheid van coassistenten zou kunnen bevorderen. De mindfulnesstraining werd aangeboden in het kerncurriculum van de coschappen en 72% van de uitgenodigde coassistenten deed mee. De training verminderde psychische klachten en verhoogde positieve gevoelens van coassistenten gedurende de 20 maanden dat ze gevolgd werden na de training. De empathie van studenten met een hoog niveau van psychische klachten die mindfulness volgden, verbeterde sterker dan in de controlegroep. Zij werden hierop beoordeeld door simultiepatiënten.
Uit interviews met studenten twee jaar na de training bleek dat hun mindfulness beoefening heel divers was, maar vooral bestond uit kortdurende oefeningen tijdens dagelijkse activiteiten. Deze studie laat zien dat mindfulness training mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de geestelijke gezondheid van artsen in opleiding en indirect aan de zorg voor hun patiënten.​

Achtergrond

Inge van Dijk (1979) behaalde in 2007 haar artsendiploma aan de Radboud Universiteit en combineerde daarna de opleiding tot psychiater met het doen van onderzoek. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit bij de afdelingen Psychiatrie en Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als psychiater bij een instelling die ambulante zorg biedt aan doven, slechthorenden en mensen met andere gehoorproblemen in Utrecht.

Proefschrift

Klik hier voor de online versie van het proefschrift.