Samenvatting

De opleiding tot medisch specialist vergt veel van jonge artsen en burnoutklachten komen veel voor. Hanne Verweij onderzocht of een mindfulnesstraining behulpzaam kan zijn voor deze doelgroep in het verminderen van burnoutklachten. De training zorgde niet voor een afname in burnoutklachten voor de hele groep, maar wel voor de groep deelnemers met veel burnoutklachten aan het begin van de studie. Daarnaast resulteerde de mindfulnesstraining in verbeteringen op meer algemene aspecten van welbevinden.

Resultaat

De training zorgde niet voor een afname in burnoutklachten voor de hele groep, maar wel voor de groep deelnemers met veel burnoutklachten aan het begin van de studie. Daarnaast resulteerde de mindfulnesstraining in verbeteringen op meer algemene aspecten van welbevinden (persoonlijke bekwaamheid ,minder piekeren, ontwikkelen van mindfulnessvaardigheden, meer zelfcompassie en aspecten van empathie).  Tijdens interviews met deelnemers gaven zij ook op professioneel gebied baat te hebben bij de training. Deze studie laat zien dat mindfulness mogelijk een effectieve training is voor jonge artsen met een burnout en kan bijdragen aan zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van artsen in opleiding.

Aanleiding

De periode waarin je in opleiding bent tot specialist vergt veel op het gebied van werk, privé en opleiding. Het is een belangrijke en vaak ook stressvolle periode waarin je gevormd wordt als specialist. Het is van groot belang om tools te hebben om hiermee om te gaan.

Doel

Inzicht krijgen in het effect van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) op het verminderen van burnout klachten bij AIOS.

Doelgroep

Artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS).

Methode

AIOS die interesse hadden meldden zichzelf aan. In totaal deden 148 AIOS mee, die werden geloot over twee groepen. De interventiegroep kreeg de MBSR training, en de (wachtlijst) controle groep kreeg geen interventie maar kon na de controle periode van 3 maanden ook de MBSR training volgen. Alle deelnemers vulden vooraf en na afloop van de training of controle periode vragenlijsten in.

Periode

In maart 2016 is de dataverzameling van het onderzoek afgerond. Op 4 december 2017 is Hanne Verweij gepromoveerd op het onderzoek.

1

Organisatie/onderzoekers

Hanne Verweij, Anne Speckens, Toine Lagro, Hiske van Ravesteijn en Madelon van Hooff.

Meer informatie

Via deze link kunt u het gehele proefschrift downloaden.