MBCT voor mensen met chronische, therapieresistente depressie

Is een Mindfulness training een effectieve behandeling voor mensen met een chronische, therapieresistente depressie? Dit heeft het Radboudumc Centrum voor Mindfulness samen met Pro Persona onderzocht in het DeMeTer onderzoek. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Depression and Anxiety.

Bij sommige patiënten blijven depressieve klachten bestaan ondanks dat de patiënt al langer onder behandeling is. In de laatste jaren bleek dat Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) depressieve klachten kan verminderen. Maar is MBCT ook effectief voor chronische of therapieresistente vormen van depressie?

Tijdens de MBCT leren patiënten in 8 sessies verschillende aandachts- en meditatieoefeningen. Hierdoor krijgen deelnemers meer zicht op automatische negatieve gedachten en gedragspatronen en kunnen zij leren er bewuster mee om te gaan.

De 106 deelnemers in dit onderzoek hadden allemaal last van chronische klachten, ondanks eerdere behandeling met antidepressiva en psychologische behandeling. De helft werd geloot in de groep die MBCT volgde, de andere helft volgde de gebruikelijke behandeling.

Volhouden

De belangrijkste vraag was of de depressieve klachten minder werden. Dit bleek verschillend te zijn. Sommige deelnemers hadden er moeite mee om de MBCT af te ronden en zijn naar na enkele sessies gestopt. Als we deze deelnemers meenemen in de analyse, dan zien we geen effect van de MBCT op depressieve klachten.

Kijken we naar de deelnemers die wel in staat waren de MBCT af te ronden, dan zien we wél een afname in depressieve klachten. Voor mensen die de MBCT konden afronden had de MBCT dus effect op de depressieve klachten.

Betere kwaliteit van leven

De deelnemers in de MBCT groep rapporteerden een toename in kwaliteit van leven, mindfulness vaardigheden, zelfcompassie en een afname in rumineren. Dit wijst erop dat MBCT het positief mentaal welzijn kan verbeteren van mensen met chronische, therapieresistente depressie.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Pro Persona, het Radboudumc Centrum voor Mindfulness en de Radboud Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door drs. Mira Cladder-Micus onder supervisie van prof. Jan Spijker, prof. Anne Speckens, prof. Eni Becker en dr. Janna Vrijsen.

Lees hier het volledige artikel.

 

Recent Posts