Promotie Hanne Verweij

Burnout bij jonge artsen is een actueel fenomeen. De opleiding tot medisch specialist vergt veel van de artsen in opleiding en daarom komt emotionele uitputting regelmatig voor. Er is veel onderzoek gedaan naar burnout onder uiteenlopende beroepsgroepen, maar over de achterliggende oorzaken bij jonge artsen in opleiding voor een medisch specialisme (AOIS) is nog weinig bekend. Ook de wijze waarop deze mentale klachten behandeld kunnen worden, laat nog veel vraagtekens zien.

Mindfulness in de zorg

Inmiddels is wel bekend dat mindfulness onder zorgprofessionals in het algemeen behulpzaam kan zijn bij het verminderen van burnout klachten. Dat komt niet alleen de professional, maar uiteindelijk ook de patiënt ten goede. Daarom is onderzoek specifiek onder AIOS essentieel. Vanuit haar ervaring binnen de bedrijfskunde, HR en psychiatrie zag onderzoeker Hanne Verweij mogelijkheden in mindfulness voor deze doelgroep. Daarom deed zij onderzoek naar het effect ervan: zij onderzocht of een mindfulness training behulpzaam kan zijn voor AIOS in het verminderen van burnout klachten.

Uitgebreide belangstelling voor mindfulness

Binnen het onderzoek mochten alle AIOS deelnemen, dus ook AIOS met weinig klachten. Wel richtte het onderzoek zich specifiek op het verminderen van burnout klachten. Daarom had Verweij verwacht dat vooral AIOS met veel klachten zouden deelnemen. Achteraf bleek de interesse onder jonge artsen breed en meldden ook AIOS met minimale klachten zich aan. In totaal namen 148 artsen vrijwillig deel. De ene helft volgde de training en de andere niet. Deze ‘controle’ groep kon na afloop van het onderzoek aangeven of zij de mindfulness training alsnog wilde volgen.

Effect op jonge artsen met veel klachten

Gekeken naar alle artsen zorgde de mindfulness training niet voor een afname in burnout klachten. Volgens Verweij is dit mogelijk te wijten aan het feit dat het merendeel van de AIOS weinig mentale problemen had en er dus weinig ruimte voor verbetering was. Wel vond de onderzoeker een effect voor de AIOS met veel burnout klachten aan het begin van de studie. En dus lijken jonge artsen die te kampen hebben met burnout baat te hebben bij mindfulness.

Algemeen welbevinden én de patiënt

Daarnaast zorgde de training voor verbeteringen op meer algemene aspecten van welbevinden zoals het vertrouwen in hun eigen kunnen en werkgerelateerde competenties. Verder resulteerde de training in minder piekeren, ontwikkeling van mindfulness vaardigheden, meer zelfcompassie en empathie. Dit laatste is ook van belang voor de patiënt: dankzij mindfulness vergrootte het empathisch vermogen van de AIOS om het perspectief van de patiënt te kunnen inzien. Een jonge arts: “Ik heb geleerd dat je bewust wat pauzemomenten moet inlassen op je werk: voordat je naar een nieuwe patiënt gaat even voor de deur staan, in en uit ademen of een extra kopje thee.” Een andere arts: “Mindfulness is echt bewustwording. Misschien deed ik het daarvoor ook al, maar was ik me daar helemaal niet bewust van. Dan was het: “De dag is voorbij, wat heb je gedaan? Mmm.. weet ik niet, niks bijzonders.” En nu: “Ik heb iets gedaan! Wat leuks en… iets goed gedaan.”

Achtergrond:
Hanne Verweij (1987) is verbonden aan het Radboudumc Centrum voor Mindfulness binnen de afdeling psychiatrie. Vanuit dit centrum voerde zij haar onderzoek uit. Ze studeerde Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit en behaalde in 2013 haar Masterdiploma Strategic Human Resources Management. Naast haar werk als onderzoeker gaf zij mindfulness trainingen aan promovendi van het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

Informatie:
Op maandag 4 december verdedigt Hanne Verweij haar proefschrift en hierbij mogen alle geïnteresseerden aanwezig zijn.
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 in Nijmegen
Voor vragen of meer informatie: Hanne Verweij 

mindfulness-burnout-arts-promotie

Recommended Posts