Werking antidepressieve medicatie versus MBCT

In april 2015 werd de uitslag van grootschalig onderzoek van Kuyken et al., gepubliceerd in de Lancet. Hierin werden 212 patiënten met recidiverende depressie die MBCT kregen en hun antidepressiva afbouwden en 212 patiënten die hun antidepressiva bleven gebruiken gedurende 2 jaar, gevolgd. Na twee jaar was het terugvalpercentage in beide groepen bijna gelijk: 44% in de MBCT groep versus 47% in de antidepressiva groep. Daarmee lijkt de werking van MBCT vergelijkbaar met medicatie en zou MBCT een goed alternatief kunnen zijn voor het gebruik van antidepressiva.

Zowel NRC als Trouw deden hier verslag van.
Klik HIER om het hele artikel te lezen.

Recent Posts