Dirk GeurtsPsychiater, onderzoeker

    Dirk is als psychiater betrokken bij de indicatiestelling en supervisie van de patientenzorg van het centrum. Tevens is hij betrokken bij onderwijs aan studenten geneeskunde in de bachelor- en masterfase.

    Dirk richt zich in zijn onderzoek op de neurocognitive werkingsmechanismen van MBCT bij verschillende psychiatrische aandoeningen. Hij maakt hiervoor gebruik van gedragsexperimenten en functionele MRI.