Landelijk Mindfulness Symposium 2019

Op vrijdag 4 oktober 2019 organiseert het Radboudumc Centrum voor Mindfulness het Landelijk Mindfulness Symposium.
Dit jaar staat het thema “Ethiek” centraal voor het ochtendprogramma. Een thema dat misschien associaties oproept met een wat stoffig verleden, maar het wint in de huidige samenleving snel aan relevantie. Hoe ga je op een verantwoorde manier om met sociale media? Met je werknemers? Met de rijkdom aan medische data die beschikbaar komen over patiënten?

Kan mindfulness ons helpen om een beter antwoord op deze vragen te vinden? Want ook het woord mindfulness kan al dan niet terecht geassocieerd worden met het op een kussentje zitten en je verdiepen in je eigen gevoelens, gedachten en behoeften. Komt de vraag of wij vanuit de juiste intentie handelen wel voldoende aan bod in de mindfulness trainingen zoals we die geven?

Ook als beroepsgroep hebben we ons vragen in deze richting te stellen. Hoe staat het met onze beroepscode? Zijn we het eens over hoe we ons als mindfulness trainers zouden moeten gedragen? Hebben we onze beroepsverenigingen zo ingericht dat we open staan voor klachten, kritiek en feedback? Hoe gaan we hier als mindfulness trainer en beroepsvereniging mee om?

Drie sprekers zullen dit thema vanuit hun eigen optiek en werkveld belichten:

Dr. Marcel Becker, universitair hoofddocent Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit zal het thema belichten vanuit het Westers filosofisch perspectief.

Varamitra, boeddhist, voormalig Hoofd Boeddhistische Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, initiator van de Postacademische opleiding Boeddhistische Geestelijke Verzorging aan de VU Amsterdam. Mede-oprichter van Boeddhistisch Centrum Haaglanden.

Drs. Marion Uitslag, voorzitter klachtencommissie VMBN  en mediator bij de rechtbanken van Utrecht en Zwolle zal de ochtend afsluiten met een meer praktische insteek vanuit de beroepsvereniging.

Ochtendprogramma

“Helpt mindfulness om een beter mens te worden?”

09:15 – 10:00 uur | Ontvangst gasten in De Lindenberg

10.00 – 10.30 uur | Marcel Becker – Maakt mindfulness mensen beter?

10.30 – 11.00 uur | Varamitra – Boeddhisme voor gelukszoekers

Koffiepauze

11.30 – 12.00  uur | Marion Uitslag – Beroepscode, klachten en meditatie als mindfulnesstrainer

12.00 – 12.30 uur | Paneldiscussie tussen sprekers en met de zaal, o.l.v. Anne Speckens

12.30 – 12.45 uur | 1-minute posterpresentaties

12.45 – 14.00 uur | Lunch + posterpresentaties

Middagprogramma

In de middag zullen diverse  workshops worden gegeven. Zodra de workshops definitief zijn worden ze toegevoegd aan dit programma. Naast de workshops kunnen deelnemers er ook voor kiezen om deel te nemen aan de wetenschapssymposia. Tijdens deze symposia presenteren (jonge) wetenschappers uit de hele Benelux hun onderzoek. Het kan hierbij gaan om resultaten van mindfulnesstoepassingen bij diverse doelgroepen, maar ook om kwalitatieve gegevens over ervaringen van deelnemers of onderzoek naar implementatie van mindfulness. Er zullen zowel Nederlandse als Engelse wetenschapssymposia zijn.

14.00 – 15.15 uur | Workshops ronde 1 + wetenschapssymposia ronde 1

15.15 – 15.45 uur | Pauze

15.45 – 17.00 uur | Workshops ronde 2 + wetenschapssymposia ronde 2

17.00 – 17.15 uur | Plenaire afsluiting

17.15 uur | Napraten + drankje in foyer

Praktische informatie

Locatie

De Lindenberg, huis voor de kunsten.
Ridderstraat 23, 6511TM Nijmegen.

Kosten

Regulier: € 150,-. Early bird tarief: € 135,-.
(ex)-opleidelingen Radboudumc CvM: € 140,-. Early bird tarief: € 125,-.
Leden VMBN/VVM/MOMENT: € 140,-. Early bird tarief: € 125,-.
PhD’s/(sr.)onderzoekers: € 100,-.

Het early bird tarief geldt tot 4 juli 2019.

Aanmelden

Op dit moment is het nog niet mogelijk om jezelf aan te melden. Zodra het hele programma definitief is, zal de inschrijving worden geopend. Wil je een melding ontvangen? Geef dan je e-mail adres door via deze link.

Indien je een abstract wilt indienen, dan kan dat via deze link.