Vervolgopleiding MBSR/MBCT

De vervolgopleiding MBSR/MBCT kenmerkt zich als volgt:

 • Een gedegen mindfulnessopleiding waarbij je je basisvaardigheden als trainer verdiept om op competente wijze groepen te begeleiden.
 • Een academische opleiding vanuit een grondige theoretische achtergrond waarbij je relevante en actuele kennis opdoet omtrent wetenschappelijk onderzoek.
 • Uitgebreide aandacht voor de boeddhistische grondslagen van mindfulness door gerenommeerde gastdocenten.
 • Toegang tot een netwerk van professionals dat zich toelegt op het inzetten, evalueren en verder ontwikkelen van mindfulness in de verschillende toepassingsgebieden.
 • Continuïteit in zowel programmering (één lesdag per twee weken) als in begeleiding (twee docenten waarvan één hoofddocent).
 • De opleiding is onderdeel van het nationaal expertisecentrum voor toepassing en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-based interventies. Nieuwe academische kennis en praktijkinzichten worden direct aangeboden en gedeeld. 
 • Deze vervolgopleiding is inclusief supervisie.
 • Uit de Landelijke Mindfulness Monitor 2019 blijkt dat de opleiding bij het Radboudumc Centrum voor Mindfulness erg hoog scoort en dat deelnemers zeer tevreden zijn.
Mindfulness Based Stress Reductie

De vervolgopleiding MBSR/MBCT sluit goed aan op de basisopleiding (MBSR/)MBCT. Daarnaast is deze vervolgopleiding ook te volgen door deelnemers die elders een basisopleiding hebben gevolgd.

Structuur

De vervolgopleiding bestaat uit 20 opleidingsdagen van 09.45 – 16.45 uur. De totale duur is 1 jaar. Om de persoonlijke aandacht te garanderen wordt de groep altijd begeleid door twee docenten, van wie één vaste hoofddocent die de kwaliteit en het leerklimaat bewaakt en vaste contactpersoon is voor de deelnemers.

In deze vervolgopleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Verdieping van MBSR/MBCT-training middels oefenen met de inquiry en verdieping van de kennis over de curricula van de MBSR/MBCT.
 • Boeddhistische en cognitieve psychologie. Combineren van kennis van Westerse en Oosterse modellen; de achtergrondgebieden van mindfulness worden uitgebreid toegelicht.
 • Mindfulness en Compassie.
 • Wetenschappeijk onderzoek en toepassingsgebieden zoals depressie en angst, kanker, kinderen, ouders en onderwijs, en mindfulness & neuroscience.
 • Mindful Communiceren / Insight Dialogue.
 • Stage waarin je zelf een volledige training begeleidt. Intervisie en supervisie bij het verdiepen van je trainerscompetenties op diverse dimensies zoals groepsdynamiek, belichaming van mindfulness, geven van de oefeningen, verdieping van inquiry en het creëren van een leerklimaat voor deelnemers.
 • Mindful Leadership.

Gedurende de opleiding wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij de ideeën en mogelijkheden hoe je mindfulness in jouw beroepspraktijk wil gaan toepassen. Voor enkele deelnemers die in de toekomst MBCT gaan geven kan de mogelijkheid zijn tot het lopen van stage binnen het Centrum voor Mindfulness van het Radboudumc.

Doelgroep

Professionals in het management, het onderwijs en de welzijnssector, zoals leidinggevenden, docenten en hulpverleners. Professionals in de gezondheidszorg zoals psychologen, cognitief gedragstherapeuten, psychiaters, POH-GGZ, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, vaktherapeuten, SPV en VMBN cat. 2 mindfulnesstrainers.

Data en kosten

De lesdagen zijn in principe tweewekelijks en vinden plaats op vrijdag, met uitzondering van twee data i.v.m. gastdocenten. Tijd: 09.45 – 16.45 uur.

Kosten

De kosten voor de vervolgopleiding MBSR/MBCT (20 opleidingsdagen) bedraagt € 3950,-. Dit is exclusief literatuur (aanschaf boeken).

Toelatingseisen

Om deel te aan de vervolgopleiding MBSR/MBCT gelden een aantal criteria:

 • Een geaccrediteerde basisopleiding hebben afgerond
 • Ervaring met mindfulness en meditatie
 • Eigen beoefening
 • WO doctoraal, WO master of HBO-diploma met academisch denk- en werkniveau
 • Werken in een setting waarin mindfulness toegepast kan worden

Indien u twijfelt bij uw achtergrond, ervaring  of toepassingsmogelijkheden neem gerust contact met ons

Aanmeldprocedure

Aanmelden voor de vervolgopleiding MBSR/MBCT kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier en het toesturen van uw curriculum vitae (met foto) en een korte motivatiebrief  aan Ramona.vanStuyvenberg-Monfils@radboudumc.nl. Na ontvangst ontvangt u van ons per mail een bevestiging van uw deelname.

Curriculum vitae
In het curriculum vitae zien we naast jouw persoonlijke gegevens informatie over opleiding, huidige werksetting en professionele achtergrond graag het volgende aan de orde komen:
1. Je ervaring met mindfulness (zelf een MBSR of MBCT gevolgd? Zo ja, bij welke trainer) en/of andere meditatievormen;
2. Je ervaring met cognitieve gedragstherapie;
3. Je eigen ervaring met psychische klachten en genoten hulpverlening/behandeling;
4. Je ervaring met groepen (bijvoorbeeld groepstherapie of lesgeven);
7. Korte motivatie om de basisopleiding te volgen.

Docenten
Algemene voorwaarden
Contact

Contact
Indien je na het lezen van de informatie nog vragen hebt neem gerust contact op met Ramona van Stuyvenberg-Monfils. Dit kan telefonisch of per mail.

Telefoon: 024-3668456
E-mail: Ramona.vanStuyvenberg-Monfils@radboudumc.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Adres 
Radboudumc Centrum voor Mindfulness
Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Leslocatie
Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness beschikt over een eigen trainingsruimte en materiaal.

1710-rh-centrum-voor-mindfulness-08